www.dbook2.com

 

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> พระพุทธศาสนา,หลักคำสอน,ธรรมะ - ปรัชญา >> คู่มือพระนักเทศน์ : วิธีการเทศน์และเทคนิคการพูด - การสอนธรรมะ/ นิราลัย รวบรวมและเรียบเรียง.

คู่มือพระนักเทศน์ : วิธีการเทศน์และเทคนิคการพูด - การสอนธรรมะ/ นิราลัย รวบรวมและเรียบเรียง. - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
คู่มือพระนักเทศน์ : วิธีการเทศน์และเทคนิคการพูด - การสอนธรรมะ/ นิราลัย รวบรวมและเรียบเรียง.
  Tell a Friend

คู่มือพระนักเทศน์ : วิธีการเทศน์และเทคนิคการพูด - การสอนธรรมะ/ นิราลัย รวบรวมและเรียบเรียง.

รหัสสินค้า: 000368
ราคา: 0.00 บาท
รายละเอียด:

คู่มือพระนักเทศน์ เล่มนี้ได้รวบรวมข้อคิดจากผู้รู้ อันจะช่วยเป็นแนวทางในการเทศน์ การสอนมาไว้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และช่วยเป็นแนวทางในการเป็นนักเทศที่ดีต่อไปในอนาคต

สารบัญ
- วิธีการเผยแผ่ในยุคปัจจุบัน
- เทคนิคการเป็นนักเทศน์-นักพูดที่ดี
- วิธีการเทศนา-ระเบียบการปฏิบัติ,เทคนิคการเทศน์เดี๋ยว,เทศน์ปุจฉาวิสัชนา,เทศน์มหาชาติ
- เทคนิคการเทศน์ปุจฉา-วิสัชนา (2-3 ธรรมาสน์)
- เทคนิคการเทศน์มหาชาติ
- เทคนิคการเป็นพิธีกร
- ตัวอย่างเทคนิคการเทศน์,การบรรยายธรรม-การปาฐกถาธรรม
- ตัวอย่างเทคนิคการเทศน์ บทฝึกอนุโมทนาสามเณรภาคฤดูร้อน
- เทคนิคการจดบันทึกหัวข้อการบรรยายธรรม-การแสดงธรรม-ปาฐกถาธรรม
- แผ่นพับสารธรรมนำชีวิต
- เทคนิคการแสดงธรรม 5 ดี สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
- ตัวอย่าง "ทีเด็ดเกร็ดการเทศน์"

 จำนวน 544 หน้า ใหม่เอี่ยมค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//