www.dbook2.com

 

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> พระพุทธศาสนา,หลักคำสอน,ธรรมะ - ปรัชญา >> ชีวิตกับความขัดแย้ง : ปัญหาจริยธรรมในชีวิตประจำวัน/ โดยผศ.ดร. สมภาร พรมทา. dbook2.com

ชีวิตกับความขัดแย้ง : ปัญหาจริยธรรมในชีวิตประจำวัน/ โดยผศ.ดร. สมภาร พรมทา. dbook2.com - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
ชีวิตกับความขัดแย้ง : ปัญหาจริยธรรมในชีวิตประจำวัน/ โดยผศ.ดร. สมภาร พรมทา. dbook2.com
  Tell a Friend

ชีวิตกับความขัดแย้ง : ปัญหาจริยธรรมในชีวิตประจำวัน/ โดยผศ.ดร. สมภาร พรมทา. dbook2.com

รหัสสินค้า: 000394
ราคา: 0.00 บาท
รายละเอียด:

ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้หยิบยกประเด็นปัญหาความขัดแย้งทางจริยธรรมที่สำคัญ ๆ ในชีวิตจำนวนหนึ่งมาเสนอ โดยชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกลำบากใจในการตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งก็เพราะทางเลือกแต่ละทางก็มีเหตุผล
ไปคนละด้าน ผู้เขียนไม่ได้เขียนหนังสือนี้เพื่อหาข้อสรุปว่าอะไรคือทางเลือกที่ดีที่สุด หากแต่เขียนบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า การคิดอย่างรอบคอบจะช่วยให้เราพบทางเลือกที่ดีที่สุดของแต่ละคน ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปสำหรับทุกสถานการณ์ เราทุกคนต้องคิดและเลือกด้วยตนเอง....

//